Holisztikus Mentor
Komplex Képzés

Legyél te is változást segítő szakember!

2024-es IDŐPONTOK TERVEZÉS ALATT
A képzés elvégzésével segítő szolgáltatás indítható
Teáor: 9609 Mns egyéb személyi szolgáltatás

Nemzetközileg regisztrált képzés: International Alliance of Personal Growth
Személyesen vagy Online is végezhető!

A 2024-es IDŐPONTOK TERVEZÉS ALATT

A kezdőtől a professzionális szintig

A Holisztikus Mentorképzés egy kiemelten magasszintű, egyedülálló segítő és kommunikációs képzés. Az itt elsajátított képességek egyszerre használhatók terápiás üléseken, magánéleti helyzetekben, üzleti és tárgyalási szituációkban és bármilyen tanító, segítő helyzetben.

A képzés személyesen vagy online is végezhető

Ha szeretnél online csatlakozni, annak nincs sem térbeli, sem időbeli akadálya, hiszen a képzés anyaga számodra és a képzés személyes résztvevői számára is, elérhető a képzés ideje alatt.

A Holisztikus Mentor különleges ereje

A mentor eredeti jelentése, pártfogó, tanácsadó, segítő. A Holisztikus Mentor olyan segítő szakember, aki a támogató és segítő szakmák szellemi irányzatait ismeri és képes azokat hatékonyan és keverten alkalmazni, akár segítő vagy terápiás folyamatban, akár üzleti stratégiaépítésben.

A Holisztikus Mentor elsődleges tudása az, hogy képes felismerni, megérteni és feloldani a hozzá forduló belső blokkjait. Komplex ismeretei nem egy-egy specifikus területre, hanem a problémák gócpontjára irányulnak. A Holisztikus Mentor abból a meggyőződésből indul ki, hogy a mentorált rendelkezik a problémája megoldásához szükséges erőforrásokkal, csupán valamilyen oknál fogva ezt nem ismeri fel, és nem képes az adott helyzetben megtalálni és helyesen alkalmazni.

Ha ugrásszerűen javítani szeretnéd a kommunikációd...

...akkor ez a képzés neked szól!

Összetett eszköztárat
kapsz a sikerhez

Hatékony segítségnyújtás

Mély emberismeret

Blokkoldás

Személyiségfejlesztés

Komplex látásmód

Harmonikus életvezetés

Jobb kommunikáció

Helyes test és karakterolvasás

Bőség és értékteremtés

A Holisztikus Mentor 3 segítő szakterülete

A Holisztikus Mentor empatikus oldala

A Holisztikus Mentor segítő stratégiájának a lényege, hogy a segítő vagy terápiás folyamatokban igyekszik a lehető legsemlegesebb álláspontot fölvenni és leginkább arra törekszik, hogy a mentorált elkezdjen egy dialógust saját magával. A Holisztikus Mentor ezekben a helyzetekben valójában nem beszélget, nem fejezi ki magát, nem oszt meg érdemi információt, nem fogalmaz meg kritikát, hanem csupán jelen van. Verbális és nem verbális eszközökkel arra ösztönzi a partnerét, hogy a beszélgetés alatt találkozzon saját magával. Ennek a találkozásnak az eléréséhez nagyon erős jelenléttel és figyelemmel kombinál komplex kommunikációs eszközöket alkalmaz.

A Holisztikus Mentor racionális oldala

A hétköznapokban tanácsadás esetén egyszerűen megmondjuk a másiknak, hogy mit csináljon, ő pedig ezt vagy megfogadja vagy sem. A Holisztikus Mentor tanácsadása valami egészen más. Tanácsadó felfogásból és technikából is többféle van, ezek ismeretében könnyebb arról dönteni, hogy valószínűleg melyik lesz célravezető. A Holisztikus Mentornak éppen az a dolga, hogy eldöntse, milyen módon tudna a lehető leghatékonyabban tanácsot adni úgy, hogy a mentorált számára az valód segítség legyen, és ne csupán egy okos, de valamilyen okból nem kivitelezhető ötlet. A Holisztikus Mentor tanácsadása valójában egy elmetréning, aminek a hatására a mentorált képessé válik valamilyen eddig megoldhatatlannak tűnő probléma hatékony megoldására.

A Holisztikus Mentor spirituális oldala

Vannak olyan nagyon mély vagy visszatérő problémák, veszteségek, nehézségek az életben, amiknek az elfogadása, feldolgozása magasabb rendű spirituális nézőpontok, tapasztalatok bevonása nélkül lehetetlen. Spirituális alapállásától és tapasztalataitól függetlenül a Holisztikus Mentor rendelkezik olyan ismeretekkel, amelyek segítenek aktivizálni a spirituális nézőpontokat és képesek a mentorált elképzeléseit akár teljesen kimozdítani eredeti, meggyökeresedett pozícióikból. A spirituális kisérés azt jelenti, hogy a kisérő tökéletesen rugalmasan alkalmazkodik a mentorált aktuális igényeihez, spirituális elképzeléseihez. A folyamatban nem a spiritualitás kiteljesedés vagy a spiritualitás mibenlétének a meghatározása az elsődleges cél, hanem a más módon megmagyarázhatatlan vagy feloldhatatlan problémák és események elfogadása, elfogadtatása.

Helyzetek, amelyekre a képzésen tanultak megoldást nyújtanak

Beszélgetés indítása bárkivel, bármikor, bármiről

Elakadások, belső blokkok, problémák megértése és feloldása

Tárgyalási helyezetekben alkalmazható stratégiák ismerete

Kudarcfelismerés, elengedés stratégia

Cold reading társas helyzetekben

Konfliktusok megértése és megoldása
Helyzetértékelés és értékmentés

Egy alkalmas mentorálás

Mentorálás hosszabb folyamatban

Megnyitás és kommunikációs stratégia váratlan helyzetekben

Bónusz Online Képzés - 98.000 Ft értékben

Segítő beszélgetés online kurzus jár most mellé + nemzetközileg és FAR rendszerben is regisztrált végzettséget igazoló oklevél sikeres vizsga esetén

Bónusz a Holisztikus Mentorképzéshez

Mivel a Holisztikus Mentor alapeszköztárának fontos része a magas szintű kommunikáció, ezért a képzés anyagán túl a segítő beszélgetésről egy teljes online képzést biztosítunk. Ez az online képzés a Holisztikus Mentor képzéstől függetlenül is elérhető. Ugyanakkor a kettő nagyban támogatja egymást.

A segítő beszélgetés online képzés a jelentkezés és a befizetés után azonnal elérhetővé válik!

Fontos: A segítő beszélgetés online kurzus egy teljesen különálló képzés saját oklevéllel regisztrációval, ami saját személyre szóló kóddal rögtön elkezdhető. Távoktatási kurzus. Saját időbeosztás alapján maximum 90 nap alatt végezhető el. Bővebb információk az Akadémia Online oldalunkon találhatóak a kurzusról.

A segítő beszélgetés online képzés nagy segítség mindazoknak, akik szeretnének komolyan elmélyülni a mentorálás mélyebb rétegeiben. Az online keretekbe olyan témákat és kérdéseket is alaposan tárgyalunk, amik az élő alkalmakba nem férnek bele. További előnye az online képzés elvégzésének, hogy sokkal könnyebben mennek majd az élőben folytatott gyakorlások.

Készülj fel minden olyan nehezebb helyzetre, ahol szükség lehet arra, hogy tudd, hogyan kell a lehető legeredményesebben felhasználni a szavak elképesztő erejét.

NEMZETKÖZILEG REGISZTRÁLT FELNŐTTKÉPZÉS
HATÉKONYAN IRÁNYÍTOTT SEGÍTŐ KOMMUNIKÁCIÓ

120 órás akkreditált online pedagógus továbbképzés is (PED-96-13/2023 alapítási engedélyszámon lévő, pedagógus-továbbképzési programba beszámítható kurzus)

Fontos információ a bónusz képzésre vonatkozóan: abban az esetben ha valaki visszalép a Holisztikus mentor képzésről, az előzetes jelentkezés és befizetés után - viszont már regisztrált a Segítő beszélgetés online kurzusra - akkor a Segítő beszélgetés online távoktató kurzus díját ami 98.000 Ft kötelezően meg kell fizetnie. A jelentkezéssel ezeket a feltételeket minden résztvevő elfogadja.

A két hétvége tematikája

01

Első hétvége
Mentorálás I.

Terápiás és segítő technikák
Blokkoldás
Segítő beszélgetés
Emberismeret kódex
Gyors személyiségtesztek
Direktív tanácsadás helyesen
Nondirektív tanácsadás
Tárgyalási stratégiák
Játszmafelismerés

02

Második hétvége
Mentorálás II.

Hipnotikus nyelvhasználat
Jelértelmezés
Mágikus pillanatok és létrehozásuk
Kommunikációs és előadó stratégiák
Hitrendszer átkeretezés
Nonverbális kommunikáció a tudattalannal
Meditációs és utazásvezetés
Metamentoring
Spirituális készségfejlesztés

A Holisztikus Mentor Kommunikációja

Minden emberekkel foglalkozó szakképzésnek megvan a maga kommunikációs iskolája. A terapeuta és a spirituális kisérő jellemzően empatikus, segítő kommunikációt tanul. Az értékesítő meggyőzéstechnikát. Az üzletember tárgyalási stratégiákat. A hipnotizőr hipnotikus nyelvhasználatot. A kommunikációnak rengeteg irányzata létezik és mindenki tanul valamit, amiről a szakma azt állítja, hogy ez lesz neki a legjobb. Csakhogy olykor az értékesítőnek is szüksége lenne empatikus kommunikációs technikákra vagy olykor a terapeutának sem ártana ismerni a kifejezetten direktív nyelvi technikák helyes használatát. Bár a legtöbb esetben a tanácsadás nem javasolt verbális megoldás, mégis az üzleti életben számos esetben egészen nyugodtan alkalmazható. A holisztikus mentorálás lényeg éppen az, hogy tökéletesen átlátjuk az adott helyzetet és az eszköztárunkból a problémához legjobban illeszkedő megoldást tudjuk kiválasztani. A holisztikus mentorálás tehát nem terápiás vagy segítő tevékenység, nem tanácsadás és nem is spirituális kísérő folyamat, hanem mindhárom egyben. A holisztikus mentor úgy működik, mint egy védőangyal; a mentoráltjának mindig azt adja, amire éppen szüksége van.

A segítő beszélgetés stratégiájának a lényege, hogy a segítő igyekszik a lehető legsemlegesebb álláspontot fölvenni és a beszélgetés folyamatában leginkább arra törekszik, hogy a beszélgetőpartner elkezdjen egy dialógust saját magával. A segítő tehát valójában nem beszélget, nem fejezi ki magát, nem oszt meg érdemi információt, nem fogalmaz meg kritikát, hanem csupán jelen van. Verbális és nem verbális eszközökkel arra ösztönzi a partnerét, hogy a beszélgetés alatt találkozzon saját magával.

A rejtett hipnózis a nyelv különleges használatára, a testbeszéd alapos ismeretére, a helyes hanghordozásra és a beszélgetőpartner életfilozófiájának, gondolatainak teljes megértésére egyszerre épít. A hipnózisnak ez az irányzata arra törekszik, hogy megsokszorozza a hatást, amit emberekre tudsz gyakorolni. Ha elvégzed a tréninget, akkor egyszerűen csak teljesen világos lesz minden számodra fontos szituációban, hogy mit mondj és hogyan tudod az adott helyzetből a lehető legtöbbet kihozni.

Tanácsot lehet úgy adni, hogy a tanácsadó önmagából, jobb eseteben a tapasztalataiból, rosszabb esetben a véleményéből indul ki. És lehet úgy is tanácsot adni, hogy a tanácsadó félretolja önmagát, sem a tapasztalatát, sem a véleményét nem tartja irányadónak, helyette az ismert és elérhető tényekre szorítkozik. Ebben az esetben a tanácsadás egy komplex műveletté válik, amelyben a tanácsadó a mentoráltal közösen kiszámolja az adott esetből következő legvalószínűbb és legvalószínűtlenebb lehetőségeket. Ezek után a döntéshez a tanácsadó jelenléte már általában fölöslegessé válik.

Segíteni és támogatni a szavak erejével...

...ezt nyújtja a holisztikus mentor

A két hétvégés képzés időpontjai

A KÉPZÉS MINDEN MEGJELÖLT NAPON 10:30-TÓL 17:30-IG TART

01

2024. TERVEZÉS ALATT

02

2024. TERVEZÉS ALATT

A képzés ára 250.000 Ft

01

KÖVETKEZŐ IDŐPONT 2024. ŐSZ

2024-es időpontok tervezés alatt

A képzések jellemzően teltházasak, az utolsó pillanatokban ritkán van hely, így tényleg érdemes már akkor lefoglalni a helyed, ha tudod, hogy jönni akarsz, vagy meg akarsz lepni valakit ezzel a tanfolyammal.

Kedvezményes árral vásárolt jegyek előfeltétele, hogy időben jelentkezz. Ha nem jelentkeztél időben és a határidő lejárt, vagy ami általában bekövetkezik, hogy a képzés betelt, akkor már nem tudunk sem kedvezményt, de sokszor helyet sem biztosítani a tanfolyamon. Nagy baj azért nincs, csupán várnod kell a következőig.

A képzés regisztrált a magyar FAR nyilvántartásban. Az ár tartalmazza a nemzetközi regisztrációt, a magyar és a nemzetközi oklevelet. A képzés elvégzése után spirituális tevékenység vállalkozásként indítható a 9609 TEÁOR számon.

A kurzus végén

Magyar nyelvű oklevél

A képzésről több oklevelet is kapsz. A magyar nyelvű oklevél elsősorban azok számára lehet fontos, akik itthon szeretnének üléseket vezetni.

Nemzetközi regisztráció

Tevékenységed az I.A.P.G. (International Academy of Personal Growth) nemzetközi szervezet regisztrált tagjaként folytathatod.

Oklevél a regisztrált felnőttképzésről

Mivel a képzést Magyarországon, a magyar szabályozásnak megfelelően végzed, az itthoni felnőttképzés is igazolja a végzettséget, a képzés nem minősül külön szakmának és egészségügyi tevékenységre nem jogosít.

Egy új karrier lehetősége - A képzés elvégzése után semmi sem állja útját egy új karrier elkezdésének.

Helyszín

1066 BUDAPEST, MOZSÁR U. 2. EMELETI RENDEZVÉNY KÖZPONT

EMELETI RENDEZVÉNY KÖZPONT

2024.

TERVEZÉS ALATT

Jelentkezés

Az online jelentkezési lap kitöltése és elküldése még csupán az érdeklődésed szándékát jelzi felénk. Amennyiben elküldöd a jelnetkezésed, elsőként értesülhetsz a 2024-es időpontról!

  Adatkezelési tájékoztató*

  Hírlevél

  A Hipnózis Akadémia a megadott adatokat csak és kizárólag az újdonságokról, eseményekről szóló hírek közlésére használja. Bármikor meggondolhatod magad és megváltoztathatod a döntésed. Ha nem szeretnél több levelet kapni, vagy az adataid törlését szeretnéd kérni, kattints a leiratkozási linkre, vagy írj nekünk a hipnotizalunk@gmail.com címre. Mi minden esetben tiszteletben tartjuk a döntésed! Amennyiben elfogadod a feltételeket, kérlek kattints a jelölőnégyzetekre. Köszönjük a hozzájárulásod!

  Gyakori kérdések

  1, A képzés elvégzését igazoló diplomával indíthatok-e praxist?

  Igen.  Nemzetközileg regisztrált spirituális tanácsadói végzettséged lesz, magyar felnőttoktatái regisztrációs számmal

  2, Milyen teáor számon indíthatok praxist?

  Teáor: 9609 Mns egyéb személyi szolgáltatás

  3, Én nem akarok mentor lenni, csak szeretek tanulni az emberekről és érdekel a kommunikáció. Érdemes eljönnöm?

  Ez a képzés a gyakorlati ismeretek elsajátítását célozza meg. Ha szeretnél jobban kommunikálni és könnyebben megoldani problémákat akkor igen

  4, Sokféle képzést elvégeztem már. Az itt tanult technikák kombinálhatók-e más tanításokkal és technikákkal?

  Igen. A képzés tananyaga önmagában egy egység, ami felkészít bármilyen segítő vagy mentorálással kapcsolatos téma alapos ismeretére. Ugyanakkor tökéletesen kiegészíthető más képzésen elsajátított ismeretekkel.

  Információk összefoglalva

  01

  Időpontok
  2024. TERVEZÉS ALATT

  02

  Helyszín
  1066 Budapest Mozsár u. 2.

  03

  A képzés ára 250.000 Ft

  Kérdésed van?

  Vedd fel velünk a kapcsolatot!

  Torma Krisztina
  Telefon: +36 30 889 3020
  E-mail: omynoakademia@gmail.com